Vítejte na stránkách technické podpory

 

 

WWW odkazy pro služby


0.

NetDrive - klient pro připojení síťových disků. Pomocí NetDrive můžete používat své síťové disky i z venku přímo v průzkumníku nebo jiném správci souborů, což je velmi pohodlné. NetDrive využijete tam ,kde nemáte k dispozici klasického Novell klienta.
Stačí nainstalovat klienta NetDrive.
Instalace je velmi rychlá a snadná. Po nainstalování klienta klikněte na zástupce NetDrive. Objeví se okno s nastavením. Klikněte vlevo dole na tlačítko "New Site" a vyplňte tyto hodnoty:

Site Name: Turnov1
Site Address/URL: https://cyklon.turnov.cz/oneNet/NetStorage
Server Type: WebDAV
Drive: Jakýkoliv volný disk
Zrušte zaškrtnutí u "Anonymous/Public Logon"
Username: vyplňte své jméno, kterým se hlásíte do sítě Novell

Nyní máte zadány všechny potřebné parametry a můžete se připojit.
Klikněte vpravo nahoře na tlačítko "Connect". Budete vyzváni k zadání svého hesla. Po úspěšném přihlášení se namapují na písmenko, které jste zvolili v položce "Drive", všechny vaše síťové disky. Nyní s nimi můžete pracovat přímo v průzkumníku nebo jiném správci souborů.


1.

Nainstalujte si kořenový certifikát certifikační autority Turnov1 pro zabezpečenou komunikaci se serverem.

Nainstalujte si další certifikáty vydané certifikační autoritou Turnov1 pro zabezpečenou komunikaci se serverem.

2.

Portál Novell Virtual Office - portal.turnov.cz - komplexní nabídka služeb dostupná na základě jediného přihlášení. Do internetového prohlížeče zadejte adresu portal.turnov.cz a přihláste se svým jménem. Po přihlášení budete mít dostupné tyto služby:


Domovská stránka - rychlé vyhledávání v kontaktech, rychlý přístup k e-mailu, Vaše záložky dostupné odkudkoliv, můžete si vytvářet vlastní záložky, které pak máte dostupné odkudkoliv


Velmi rychlé vyhledávání na stránkách Turnov a dalších podle vašich požadavků


Virtuální týmy, sdílení informací, diskusní skupiny, týmové kalendáře


NetStorage - přístup k souborovému systému přes webové rozhraní, tj. ke všem Vašim síťovým diskům. Provede se namapování disků jako když se hlásíte přes Novell klienta a ještě jsou tam navíc pro vybrané skupiny nebo uživatele tzv. objekty umístění, které „ukazují“ přímo do vybraných adresářů, např. pro členy skupiny rm.turnov.cz (tedy členy rady města) odkaz „Rada města“ nebo pro členy skupiny o-zm.turnov.cz (tedy členy zastupitelstva města) „Zastupitelstvo města“


iPrint - tiskové služby založené na IPP (Internet Printing Protocol). Můžete tisknout i přes Internet. Připravte si doma dokumenty a pošlete je pomocí iPrint na tiskárnu v úřadě.


eGuide - vyhledávání kontaktů na ostatní zaměstnance - jméno, příjmení, e-mail, telefon, fax, mobil, foto, org. jednotka, číslo kanceláře, kdo je jeho nadřízený nebo naopak kdo jsou jeho podřízení atd., velmi rychlé vyhledávání, zobrazení organizační struktury


GroupWise - přístup k Vaší poště přes webové rozhraní, ve webovém poštovním klientovi je integrován přístup ke kontaktům, můžete si vytvářet vlastní kontakty, které pak máte dostupné odkudkoliv


Změna hesla - zde si můžete změnit své heslo


Tvorba vlastních webových stránek


Aplikace - odtud můžete spouštět Vaše aplikace


* Služby Vyhledávání, NetStorage, eGuide a GroupWise je možné spustit i samostatně - je na ně udělán odkaz, stačí kliknout

3.

Originální Home Page Novell Netware 6.5

4.

Velmi rychlé vyhledávání na stránkách:

Turnov, školky v Turnově, FEL, FJFI (včetně vyhledávání na KFE a na serveru TROJA), VŠCHT, DocRoot, QuickFinder Server File system

Turnov

Školky v TurnověNávody pro Novell Servery


  1. Návod na tvorbu a čtení podkladů pro jednání Rady města

  2. Jak si změnit heslo do eDirectory ve Virtual Office

  3. Přístup k souborům pro grafiky spolupracující s informačním střediskem Turnov

  4. Návod na konfiguraci LDAP adresářů v poštovním programu
Technická podpora

Děkujeme, že využíváte naše služby. V případě dotazů nebo požadavků se můžete obrátit na naši technickou podporu.

Město Turnov využívá technickou podporu Standard 8x5 (8 hodin denně, 5 dní v týdnu).


Kontakty:

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov


Richard Mochal

Applications & User Support Specialist

tel.: +420-481 366 108

e-mail: r.mochal@mu.turnov.cz

Jan Rabas

Systems Engineer

tel.: +420-481 366 309

e-mail: jrabas@novell.turnov.cz

Martin Kořínek

Hardware & Applications Engineer

tel.: +420-481 366 333

m.korinek@mu.turnov.cz

Na koho se obracet s problémy?

fax: +420-481 366 112

e-mail: support@turnov.cz

http://support.turnov.cz